พระอาจารย์สุริยันต์ ซื้อรถ (14 )คัน มอบให้โรงพยาบาล~~Phra Ajarn Narin bought 14 cars in the

พระอาจารย์สุริยันต์ ซื้อรถ (14 )คัน มอบให้โรงพยาบาล~~Phra Ajarn Narin bought 14 cars in the

วันนี้แอดมินจะพาผู้อ่านทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาสาธุบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ กับ พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ) วัดป่าวังน้ำเย็น

พระนักบุญแห่งภาคอีสาน ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา มอบรถตู้พยาบาล เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 14 คัน ให้แก่ 14 โรงพยาบาล ในจังหวัดมหาสาคาม มูลค่ากว่า 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำร ายได้ทั้งหมดที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว จากการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่นเจ้าสัวสมปรารถนา กับ รุ่น ชนะจนรวยพันล้าน ที่จัดสร้างโดยคณะศิษย์

รายชื่อโรงพยาบาลที่มอบรถตู้ มีดังนี้

1โรงพยาบาลมหาสารคาม
2โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3โรงพยาบาลแกดำ

4โรงพยาบาลกุดรัง

5โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
6โรงพยาบาลกันทรวิชัย

7โรงพยาบาลบรบือ

8โรงพยาบาลนาดูน

9โรงพยาบาลนาเชือก
10โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

11โรงพยาบาลเชียงยืน

12โรงพยาบาลชื่นชม

13โรงพยาบาลยางสีสุราช และ

14โรงพยาบาลวาปีปทุม

ความเสียสละ เป็นทางของความสงบ ความอย ากได้จนเกินพอดี เป็นทางมาของความโกลาหลวุ่นวาย ปัญญานันทภิกขุ ขอบคุณที่มา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ – วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม

แอดมินขออนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะ สาธุ สาธุ