พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับครูบาบุญชุ่ม เป็นภิกษุอาพาธ ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นั้น หลังออกจากถ้ำ ก่อนที่จะได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้น


ท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันที และต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย 11 เมือง ไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ ที่อยู่ระหว่างทางผ่าน รวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม สถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งครูบาบุญชุ่มเป็นผู้นำรวมแรงศรัทธา เริ่มการบูรณะและจัดสร้างก่อนที่ท่านจะเข้าถ้ำ
จนกระทั่งเดินทางถึง วัดพระธาตุดอนเรือง อำเภอเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 สิงหาคม รุ่งขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ครูบาบุญชุ่ม ปรากฏอาการอาพาธขึ้น ศิษยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษาธาตุขันธ์ โดยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำ ไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับเป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์แล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบ


ขอบคณ ข้อมูลจาก ch7.com