ปู่ 45#ล่าง 4 คู่ตรงๆไม่ต้องกลับ#16/8/65.

ปู่ 45#ล่าง 4 คู่ตรงๆไม่ต้องกลับ#16/8/65

ปู่ 45#ล่าง 4 คู่ตรงๆไม่ต้องกลับ#16/8/65

ปู่ 45#ล่าง 4 คู่ตรงๆไม่ต้องกลับ#16/8/65

VDO