กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่3 พายุดีเปรสชัน

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่3 พายุดีเปรสชัน


กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่3 พายุดีเปรสชัน

VDO กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ฉบับที่3 พายุดีเปรสชัน