ล็อกประตูจริง! พนักงาน ‘เมาท์เทนบี’ เปิดใจแจงสาเหตุ – ไม่ให้ซ้ำรอย! ปลัดมท. สั่งกวดขันสถานบันเทิง