เครื่องมือเทคนิค ตกปลา & จับปลาดุก กลับน้ำด้วยมือ

 

 

 

เครื่องมือเทคนิค ตกปลา & จับปลาดุก กลับน้ำด้วยมือ VDO