พ่อแต้มสูตรนี้ล่างตรงๆไม่ต้องกลับออกตัวกลับถือว่าผิด16/8/65

พ่อแต้มสูตรนี้ล่างตรงๆไม่ต้องกลับออกตัวกลับถือว่าผิด16/8/65

พ่อแต้มสูตรนี้ล่างตรงๆไม่ต้องกลับออกตัวกลับถือว่าผิด16/8/65

Full VDO