My Blog

My WordPress Blog

ราคาทองคำประจำวันนี้ (21 มิ.ย. 2565) ปรับราคาขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,300 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09.22 น.ที่ผ่านมา

 

 

 

 

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 30,700 บาท ขายออกบาทละ 30,800 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 30,153.24 บาท และขายออกที่ราคา 31,300 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,841.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ สรุปราคาทองคำ วันที่ 21 มิ.ย. 2565

 

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 30,700 บาท

ขายออก บาทละ 30,800 บาท

 

 

 

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 30,153.24 บาท

ขายออก บาทละ 31,300 บาท

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត