My Blog

My WordPress Blog

 

ลองดูว่าตรงไหม “กากบาทกลางฝ่ามือ” เป็นคนที่มีบุญวาสนามาก หายากสุดๆ ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม(คลิป)

 

ลองดูว่าตรงไหม “กากบาทกลางฝ่ามือ” เป็นคนที่มีบุญวาสนามาก หายากสุดๆ ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม(คลิป)

ลองดูว่าตรงไหม “กากบาทกลางฝ่ามือ” เป็นคนที่มีบุญวาสนามาก หายากสุดๆ ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม(คลิป)

VDOลองดูว่าตรงไหม “กากบาทกลางฝ่ามือ” เป็นคนที่มีบุญวาสนามาก หายากสุดๆ ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม(คลิป)

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត