My Blog

My WordPress Blog

 

เจ๊พร กล่าวว่า ตนเองรับซื้อ และขายทุเรียนพื้นเมือง ปลูกขายเองบ้าง ขณะนี้มีพ่อค้าสั่งซื้อทุเรียนแล้วไม่มารับ ทำให้ทุเรียนเสีย เพราะว่าทุเรียนอยู่ได้ 3-4 วัน ก็แตกเสียหาย จึงนำทุเรียนมาแปรรูป โดยนำมากวน และนำมาขายเป็นกอง กองละ 4 ลูก 200 บาท , กองละ 5 ลูก 200 บาท สำหรับทุเรียนที่นำไปกวนแล้วขายได้กิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนเมล็ด ก็ยังขายได้อีก กิโลละ 35 บาท ส่วนมากจะมีพ่อค้าสั่งจองไว้แล้ว

 

เจ๊พร กล่าวต่ออีกว่า ทุเรียนพื้นบ้านเปิงเคลิ่ง จะออกช่วงเดือนมิถุนายน และออกมากที่สุดเดือนกรกฎาคม สมัยก่อนขายยาก เพราะการคมนาคมไม่สะดวก และลำบากมาก แต่มาสมัยนี้ถนนหนทางดี เดินทางจากอำเภออุ้มผางไปบ้านเปิงเคลิ่ง ประมาณ 85 กิโลเมตร แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการติดต่อสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีสัญญาณ

 

 

นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภออุ้มผาง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร กล่าวว่า ทุเรียนพื้นบ้านมีกลิ่นหอมรสหวาน แต่เห็นปัญหาของชาวบ้านในเรื่องของทุเรียนพื้นบ้าน ที่มีพอค้าสั่งแล้วไม่ไปรับ ทำให้เกษตรกร ต้องนำทุเรียนมาแปรรูป กวนขาย จึงขอฝากถึงนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอุ้มผาง สามารถเดินทางเลยไปประมาณ 85 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลาดยาง การเดินทางสะดวกกว่าเดิม

 

 

 

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปอุดหนุนทุเรียนบ้านเปิงเคลิ่งกัน เป็นทุเรียนพื้นบ้าน ที่ปลูกกันมายาวนานหลายสิบปีแล้ว และมีทุเรียนพันธุ์ดี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงาน เกษตรอำเภออุ้มผาง ได้ต่อยอดส่งเสริมปลูกทุเรียนพันธุ์ดี เช่น ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

 

 

พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผาง ได้เชิญชวนเที่ยวงาน ทุเรียนบ้านเปิ่งเคลิ่งและของดีอุ้มผาง ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล บ้านเปิงเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

 

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត