My Blog

My WordPress Blog

มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง มองถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์ CV – 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก หลายครอบครัวขาดรายได้ ไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บางครอบครัวต้องอยู่อย่างอดอยาก หาเช้ากินค่ำ

ทางมณฑลทหารบกที่ 32 และเทศบาลนครลำปาง ได้เล็งเห้นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ทบ. ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุยากไร้อย่างต่อเนื่อง

โดยวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอก เมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32, พันเอก พันธดนย์ ทวีคำ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32

และคณะนายทหารร่วมกับเทศบาลนครลำปาง นำโดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปางพร้อมคณะ ร่วมกันลงพื้นที่มองถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

เรียบเรียง siamnews

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត