My Blog

My WordPress Blog

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

 

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

 

 

 

 

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

 

 

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

 

 

 

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

 

เต่าเดินตรงดิ่งเข้าบ้าน~ เชื่อมาให้โชค ~โรยแป้งทำพิธีขอ~ เลขเด็ด

morokot som ពត៌មានមកពីរ WIKI morokot សំ មរកត មរកត